Kuukauden jäsenseura on Societas pro Fauna et Flora Fennica

Uutiset   1.6.2021 14.52   Päivitetty 1.7.2021 8.42

Societas pro Fauna et Flora Fennica (”Societas”) on Suomen vanhin tieteellinen seura. Seuran perustivat professori Carl Reinhold Sahlberg sekä muutamat muut suomalaiset luonnontutkijat 1. marraskuuta 1821. Societaksen päätavoitteeksi asetettiin suomalaisen eläin- ja kasvitieteen edistäminen.

Seuran toiminta siirtyi Turusta Helsinkiin vuoden 1827 Turun palon jälkeen. Societaksen kasvi- ja eläintieteelliset kokoelmat olivat tuhoutuneet palossa, joten seura joutui aloittamaan alusta kokoelmiensa keräämisen. Vuonna 1858 Societas yhdisti omat luonnontieteelliset kokoelmansa Helsingin yliopiston kokoelmien kanssa.

1800-luvulla Societaksesta muodostui Suomen eläin- ja kasvitieteellisen tutkimuksen tärkeä vaikuttaja. Seuran toiminta ulottui osittain myös Suomen rajojen ulkopuolelle, kuten Kuolan niemimaalle, jonne Societas lähetti tutkimusretkikunnan vuonna 1887. Societas on ollut keskeisessä asemassa muun muassa Fennoskandia-käsitteen luomisessa. Fennoskandia-käsitteellä tarkoitetaan luonnonmaantieteellistä aluetta, joka kattaa Skandinavian niemimaan ja Suomen sekä Kuolan niemimaan ja Karjalan.

Voikukan lehtiä esittävä kuva on Alvar Palmgrenin artikkelista.
Voikukan lehtiä esittävä kuva on Alvar Palmgrenin artikkelista ”Bidrag till kännedomen om Ålands vegetation och flora. I. Taraxaca.”, joka julkaistiin Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica -sarjassa v. 1910 (vk. 34, no. 1, s. 1–53).

Seuralla on aktiivista tieteellistä julkaisutoimintaa

Societas on virallisesti kaksikielinen. Seuran käytännön toiminnassa ruotsin kielen asema on perinteisesti ollut voimakkaampi. Vuodesta 1916 alkaen Societaksen vuosikertomukset on julkaistu sekä ruotsiksi että suomeksi. Societaksen oma tieteellinen sarjajulkaisu on ilmestynyt vuodesta 1848 lähtien, nykyisin nimellä Memoranda Societas pro Fauna et Flora Fennica. Vuodesta 2015 alkaen sarja on ilmestynyt pelkästään sähköisenä. Sen artikkelit ovat verkossa vapaasti luettavissa.

Societaksen julkaisusarjan Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica kansikuva.
Societaksen julkaisusarjan Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica kansikuva vuodelta 2021.
 

Seura osallistuu myös tieteellisten Annales Botanici Fennici- ja Annales Zoologici Fennici -sarjojen sekä Acta Botanica Fennica- ja Acta Zoologica Fennica -monografioiden julkaisuun. Lisäksi Societas on vuodesta 1964 saakka ylläpitänyt Nåtön biologista tutkimusasemaa Ahvenanmaalla.

Seuralla on aktiivista tieteellistä toimintaa

Viime vuosikymmeninä Societaksen toiminnan painopiste on siirtynyt alkuaikojen lähes puhtaasta eläin- ja kasvitieteestä enemmän ekologisten vuorovaikutusten ja populaatioiden tutkimiseen sekä luonnonsuojelutoimintaan. Seuran toimintaan kuuluvat kuukausi- ja vuosikokousten ohella myös erilliset symposiot ja retket. Societas myöntää vuosittain useita kymmeniä apurahoja väitöskirjan- ja graduntekijöille, ja seura on varsinkin jälkimmäisten kannalta eräs maamme merkittävimpiä tutkimusrahoittajia. Societas pro Fauna et Flora Fennican nykyinen jäsenmäärä on noin 1100. Seuran nykyinen puheenjohtaja on dosentti Mikael von Numers ja sihteerinä toimii FT Henry Pihlstörm. Mikael von Numers on toiminut Societas pro Fauna et Flora Fennican puheenjohtajana vuodesta 2015 ja Henry Pihlström sihteerinä vuodesta 2012.

Teksti: Mikael von Numers ja Henry Pihlström
Seuran logo.