Kuukauden jäsenseurana Suomen Uskontotieteellinen Seura

Uutiset   3.1.2019 16.09   Päivitetty 23.7.2019 9.13

Suomen Uskontotieteellinen Seura perustettiin Turussa vuonna 1963. Seura haluaa toiminnallaan kehittää monitieteisyyttä, toimia uskonnon ilmiöstä kiinnostuneiden tutkijoiden yhteistyöelimenä sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun niin tieteellisillä foorumeilla kuin yhteiskunnallisena toimijana.

Historia

Suomen Uskontotieteellisen Seuran tarkoitukseksi tuli yhdistää uskonnontutkijoita eri yliopistoista ja oppialoilta sekä turvata uskonnon monitieteellinen tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi haluttiin kehittää koulujen uskonnonopetusta kohti uskontotieteellisempää sekä maailman uskontoperinteitä huomioivampaa lähestymistapaa. Vaikka uskontotiedettä on Suomessa harjoitettu jo Mikael Agricolan ajoista, ensimmäiset uskontotieteen oppituolit perustettiin vasta 1960-luvun alussa. Kun seura saavutti vuonna 2013 puolen vuosisadan merkkipaalun, se julkaisi kotisivuillaan jatkuvasti päivittyvän antologian: Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori? Antologia tarjoaa oppihistoriallisestikin kiinnostavan katsauksen suomalaisen uskonnontutkimuksen keskeisiin toimijoihin.

Julkaisut

SUS on vuodesta 1965 julkaissut Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion -lehteä. Englanninkielinen julkaisu on painottunut, joskaan ei rajoittunut, pohjoismaiseen tutkimukseen. Jufo 3 -tasolle luokiteltu Temenos on vuodesta 2015 ilmestynyt sähköisenä open access -julkaisuna TSV:n julkaisualustalla. SUS julkaisee myös suomen- ja ruotsinkielistä open access -verkkojulkaisua Uskonnontutkija – Religionsforskaren, joka tarjoaa niin nuoremmille kuin kokeneimmillekin tutkijoille mahdollisuuden julkaista vertaisarvioituja artikkeleita, konferenssiraportteja ja kirja-arvioita (https://journal.fi/uskonnontutkija). Uskonnontutkija tarjoaa näköalan tuoreeseen suomalaiseen uskontotieteeseen.

Toiminta

SUS järjestää vuosittain kolme merkittävää tapahtumaa. Keväisin järjestettävä Uskontotieteen päivä suunnataan usein laajalle yleisölle ja toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Viime vuosien teemoja ovat olleet uskontolukutaito, uskonnot ja maailmanpolitiikka sekä polarisaatio ja radikalisaatio. Uskontotieteen päivän yhteydessä palkitaan edellisen vuoden paras uskontotieteellinen pro gradu -tutkielma Temenos-palkinnolla. Syksyisin seura järjestää Temenos-luennon, johon kutsutaan luennoitsijaksi merkittävä kansainvälinen uskontotieteen tutkija. Seuran pitkäikäisin toimintamuoto on jo vuodesta 1978 Tvärminnen tutkimusasemalla järjestetyt jatkokoulutusseminaarit, joiden järjestelyyn saadaan tukea Donner-instituutilta. Seminaareiden järjestelyistä, teemasta sekä puhujien valinnasta vastaavat jatko-opiskelijat itse. Heille seminaari tarjoaa tilaisuuden verkostoitua ja tutustua muihin uskonnontutkijoihin sekä keskustella omasta tutkimuksestaan.


Kuva: Työpaja Tvärminnessä vuonna 2017.

Linkit:
Suomen Uskontotieteellisen Seuran kotisivut: uskontotiede.fi
Seuran Facebook-sivut: www.facebook.com/groups/fisore/
Seuran Instagram-tili: www.instagram.com/sus_uskontotiede/
Seuran Twitter-tili: twitter.com/SUS_FSSR
Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion: journal.fi/temenos
Uskonnontutkija – Religionsforskaren: journal.fi/uskonnontutkija
Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori -antologia: http://uskontotiede.fi/verkkoantologia/