Kuukauden jäsenseurana Suomen merihistoriallinen yhdistys ry

Uutiset   9.1.2017 10.26   Päivitetty 2.11.2021 14.31

Suomen merihistoriallisen yhdistyksen tarina sai alkunsa 1950-luvulla tarpeesta saada maahan valtakunnallinen merimuseo. Yhdistyksen edeltäjä, Suomen Merimuseoyhdistys, perustettiin vuonna 1963 tukemaan museon perustamista Helsinkiin. Yhdistys osallistui museon kokoelmien kartuttamiseen ja avusti meriarkeologisessa tutkimuksessa.

Kun nykyisen Suomen merimuseon edeltäjä, merihistorian toimisto, vakiinnutti asemansa museoviraston organisaatiossa vuonna 1972, päätti yhdistys laajentaa toimintaansa merihistoriaan yleisemmin. Vuonna 1975 uudeksi nimeksi otettiin Suomen merihistoriallinen yhdistys ry. Tehtäväksi määriteltiin merellisen historian ja perinteiden vaaliminen, merihistoriallisen tutkimuksen, museotoiminnan ja tallennustyön harjoittaminen ja tukeminen sekä merihistoriasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä toimiminen. Tällä tiellä jatkamme edelleen lähes 200 jäsenen voimin.

Ihmiset pöydän ääressä osallistuvat paneelikeskusteluun merihistorian nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.Syyskokouksessa 21.11.2015 juhlittiin sekä 52-vuotiasta yhdistystä että sen 40-vuotiasta nykyistä nimeä. Paneelikeskusteluun merihistorian nykyisyydestä ja tulevaisuudesta osallistuivat oikealta lukien dosentti Tapio Bergholm, tutkija Aaro Sahari, amanuenssi Anne Ala-Pöllänen, professori Yrjö Kaukiainen, museonjohtaja Tiina Mertanen ja kuvasta puuttuva Suomen merimieskirkon pääsihteeri Sakari Lehmuskallio. Paneelia johti tutkija Miia-Leena Tiili (keskellä). Kuva: Ove Enqvist.

Tärkeimmät toimintamuodot

Yli 50-vuotisena toiminta-aikanaan yhdistys on vakiinnuttanut asemansa niin merihistorian ammattilaisia kuin harrastajia kokoavana foorumina. Toimintamuodoista tärkeimmät ovat vuorovuosin julkaistava Nautica Fennica -vuosikirja ja valtakunnalliset Merihistorian päivät. Molempien tarkoitus on esitellä ja tukea kotimaista merihistorian tutkimusta.

Nautica Fennica on Museoviraston kanssa julkaistava Suomen merimuseon vuosikirja, josta yhdistyksellä on toimitusvastuu. Vuonna 2015 se nousi Julkaisufoorumin ensimmäiselle tasolle ja sai siten tunnustuksen maamme ainoana tieteellisenä merihistorian julkaisuna.

Vuodesta 2001 järjestetyt Merihistorian päivät toteutetaan yhteistyössä Suomen meriarkeologisen seuran ja paikallisen järjestäjätahon kanssa. Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi seminaari pidetään maaliskuussa Merikeskus Vellamossa Kotkassa, missä yhteistyökumppanina on Suomen merimuseo.

Muuta toimintaa ovat vuosikokousten yhteydessä pidettävät esitelmät, retkeilyt kotimaan ja ulkomaiden merellisiin kohteisiin ja erilaiset tapahtumat. Tammikuussa yhdistys on mukana Tieteen päivillä järjestämässä monitieteisiä esitelmäsessioita teemasta Suomi saarena!. Lue lisää yhdistyksen järjestämistä retkistä ja tapahtumista.

Seminaarin osallistujia kuuntelemassa esitelmää vuoden 2015 Merihistorian päivillä Pietarsaaressa.
Vuoden 2015 Merihistorian päivät järjestettiin Pietarsaaressa yhteistyössä Pietarsaaren kaupunginmuseon kanssa. Seminaarin osallistujia kuuntelemassa esitelmää Campus Allegron luentosalissa 21.3.2015. Kuva: Ove Enqvist.

Yhdistystoiminta on viime vuosikymmeninä joutunut alakynteen kilpailussa suomalaisten vapaa-ajasta. Onneksi vuonna 2016 saimme uusia jäseniä enemmän kuin vuosiin, ja myös vanha jäsenistö on pysynyt yhdistyksellemme uskollisena. Esitelmätilaisuudet, julkaisut ja retket kiinnostavat lukijoita ja kuulijoita edelleen. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan seuran verkkosivuilla ja 3−4 kertaa vuodessa ilmestyvässä jäsentiedotteessa. Näkyvyys Facebookissa on tavoittanut uutta yleisöä.

Yhdistyksen jäseniä retkellä Vallisaaressa toukokuussa 2016.
Yhdistyksen jäseniä retkellä Vallisaaressa toukokuussa 2016. Kuljetuksen ja opastuksen tarjosi Suomenlinnan Rannikkotykistökilta, joka pääosin on vastannut saaren linnakkeiden ja tykkien kunnostuksesta. Kuva: Vilma Lempiäinen.