Månadens medlemssamfund är Sjöhistoriska föreningen i Finland ry

Nyheter   9.1.2017 15.20   Uppdaterad 29.12.2021 13.13

Sjöhistoriska föreningen fick sin början på 1950-talet utifrån behovet att få ett riksomfattande sjöfartsmuseum till landet. Föreningens företrädare, Föreningen Finlands Sjöfartsmuseum r.f., grundades år 1963 för att stöda museets grundande i Helsingfors. Föreningen deltog i anskaffandet av museiföremål och i marinarkeologisk forskning.

När nuvarande Finlands sjöhistoriska museums företrädare, sjöhistoriska byrån, etablerade sin position i museiverkets organisation år 1972, beslöt föreningen att utvidga sin verksamhet. År 1975 ändrades namnet till Suomen Merihistoriallinen Yhdistys - Sjöhistoriska Föreningen i Finland ry. Målsättningen är att värna om sjöfartens historia och maritima kulturarv, understöda forskningen i Finlands sjöfartshistoria och marinarkeologi, museiverksamhet samt dokumentera traditioner inom de maritima näringarna samt fungera som förbindelselänk mellan de med intresse för sjöfartshistoria.

Människor sitter vid ett bord.På höstmötet 21.11.2015 firades den 52-åriga föreningen och dess 40-åriga nuvarande namn. I paneldiskussionen deltog från höger docent Tapio Bergholm, forskare Aaro Sahari, amanuens Anne Ala-Pöllänen, professor Yrjö Kaukiainen, museidirektör Tiina Mertanen och Finlands Sjömanskyrkas generalsekreterare Sakari Lehmuskallio, som inte är med på bilden. Panelen leddes av forskare Miia-Leena Tiili (i mitten). Bild: Ove Enqvist.

Under sin över 50-åriga verksamhetstid har föreningen etablerat sin position som ett forum för alla med ett intresse för sjöfartshistoria. Vartannat år publicerar föreningen tillsammans med Museiverket Finlands sjöhistoriska museums årsbok Nautica Fennica och ordnar de riksomfattande Sjöhistoriska dagarna.

År 2015 fick Nautica Fennica Publikationsforumsnivå 1 och fick således erkännande som vårt lands enda vetenskapliga publikation i sjöfartshistoria. Sjöhistoriska dagarna, som arrangerats sedan år 2001, ordnas i samarbete med Finlands marinarkeologiska sällskap och den lokala arrangören. Självständighetens jubileumsår till ära hålls seminariet i mars i Maritimcentret Vellamo i Kotka, i samarbete med Finlands sjöhistoriska museum.

Åhörare i ett auditorium.Sjöhistoriska dagarna år 2015 ordnades i Jakobstad i samarbete med Jakobstads museum. Deltagare lyssnar på föredrag i Campus Allegros föreläsningssal 21.3.2015. Bild: Ove Enqvist.

År 2016 fick föreningen fler nya medlemmar än på många år och också den gamla medlemskåren har hållit sig trogen till vår förening. Föredragstillfällena, publikationerna och utfärderna intresserar läsare och åhörare fortfarande. Synligheten på Facebook har nått ny publik.

Svartvit bild på människor på utflykt.
Föreningens medlemmar på utflykt på Skanslandet i maj 2016. Transporten och guidningen bjöd Suomenlinnan Rannikkotykistökilta, som främst har ansvarat för öns fästningars och kanoners renovering. Bild: Vilma Lempiäinen