Kuukauden jäsenseurana on Suomen Eksegeettinen Seura

Uutiset   4.12.2018 13.25   Päivitetty 2.11.2021 14.38

Suomen Eksegeettinen Seura perustettiin vuonna 1938 ja tänä vuonna se juhlii 80-vuotista taivaltaan.

Seura perustettiin edistämään suomalaista eksegetiikkaa eli Raamatun kirjoitusten tutkimusta. Näkyvimmillään tämä toimintaperiaate toteutuu julkaisusarjan (Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja) kautta. Seuraan kuuluu jäseniä raamatuntutkimuksen, klassisen filologian, assyrologian, judaistiikan ja teologian muilta tutkimusaloilta sekä tutkijoita, opiskelijoita, eri kirkkokuntien työntekijöitä ja opettajia.

Suomen Eksegeettisen Seuran historia

Perustamisen yhteydessä vuonna 1938 seuran säännöissä toiminnan tarkoituksesi määriteltiin: ”suomalaisen eksegeettisen tutkimuksen edistäminen julkaisemalla tieteellistä eksegeettistä kirjallisuutta, järjestämällä säännöllisin väliajoin kokouksia, joissa pidetään tieteellisiä esitelmiä, selostetaan uusinta ulkomaista alan kirjallisuutta […] ja tekemällä tieteellistä raamatuntutkimusta tunnetuksi laajemmissakin kansalaispiireissä.”

Seuran sääntöjä uudistettiin vuonna 2002. Uusista säännöistä on pudonnut pois maininta ”ulkomaisen alan kirjallisuuden selostamisesta”, mikä johtunee siitä, että suomalainen eksegeettinen tutkimus on 1930-luvun jälkeen saavuttanut alalla myös kansainvälistä arvostusta: suomalaisen eksegeetin ei siten tarvitse vain ”selostaa ulkomaista alan kirjallisuutta”, vaan suomalainen tutkimus on samalla myös kansainvälistä tutkimusta. Toki seuran tärkeänä tehtävänä on julkaista tutkimusta myös kotimaisilla kielillä eikä ainoastaan kansainvälisillä kielillä. Seuran julkaisuista vähintään joka toinen onkin suomenkielinen.

Suomen Eksegeettisen Seuran toiminta

Julkaisujen lisäksi seura tekee eksegeettistä tutkimusta tunnetuksi myös esitelmätilaisuuksien kautta. Joka vuosi helmikuussa seura järjestää Tieteiden talolla eksegeettisen päivän. Ensi vuonna 7.2.2019 eksegeettisen päivän otsikkona on ’Pyhä teksti?’ Edellisen vuoden eksegeettisessä päivässä käsiteltiin sukupuolta raamatunajan maailmassa. Näiden esitelmien pohjalta on laadittu julkaisu, joka ilmestyy vuonna 2019 seuran julkaisusarjassa.

Seuran 80-vuotisjuhlia vietettiin 9.11.2018 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiloissa. Seura järjesti paneelikeskustelun, jonka puhujia pyydettiin valitsemaan seuran julkaisujen joukosta joko suosikki- tai inhokkikirjansa. Paneelikeskustelijoina olivat latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden dosentti Maijastina Kahlos, tohtorikoulutettava ja seuran jäsen- ja myyntisihteeri Marika Pulkkinen, ekumeniikan professori Risto Saarinen, teologian opiskelija Jussi Seppälä, sekä vanhan testamentin dosentti, verkosto- ja yhteisötyön asiantuntija Hanne von Weissenberg. Paneelin puheenjohtajana toimi seuran puheenjohtaja, Vanhan testamentin ja lähialojen professori Jutta Jokiranta.

Lisätietoa Suomen Eksegeettisen Seuran järjestämistä tapahtumista ja julkaisuista.

Seuran puheenjohtaja Jutta Jokiranta lukee kirjakatsauksen seuran historiasta 80-vuotisjuhlissa 9.11.2018. Suomen Eksegeettisen Seuran puheenjohtaja Jutta Jokiranta luo katsauksen seuran historiaan 80-vuotisjuhlissa 9.11.2018. Kuva: Kirsi Valkama.