Månadens medlemssamfund är Suomen Eksegeettinen Seura

Nyheter   5.12.2018 11.06   Uppdaterad 4.8.2020 13.23

Suomen Eksegeettinen Seura (Finska exegetiska sällskapet) grundades år 1938 och i år firas dess 80-åriga färd. Sällskapet grundades för att främja finländsk exegetik, det vill säga forskning i bibliska skrifter. Denna verksamhetsprincip realiseras tydligast genom publikationsserien Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja. Sällskapets medlemmar representerar forskningsområden som bibelforskning, klassisk filologi, assyriologi, judaistik och teologins övriga forskningsområden samt är forskare, studerande, anställda inom olika kyrkosamfund och lärare.

I samband med grundandet fastställdes i sällskapets regler som verksamhetens mål att främja finländsk exegetisk forskning genom att utge vetenskaplig exegetisk litteratur, ordna regelbundet möten på vilka vetenskapliga anföranden hålls, referera den nyaste utländska litteraturen inom området […] och göra vetenskaplig bibelforskning känd i bredare medborgarkretsar.

Sällskapets regler förnyades år 2002. I de nya reglerna nämns inte längre refererande av utländsk litteratur inom området, vilket kan bero på att finländsk exegetisk forskning har efter 1930-talet vunnit även internationell uppskattning inom området: en finländsk exeget behöver således inte bara ”referera utländsk litteratur inom området”, utan finländsk forskning är samtidigt internationell forskning. Förstås är en av sällskapets viktiga uppgifter att publicera forskning också på de inhemska språken och inte enbart på internationella språk. Av sällskapets publikationer är minst varannan finskspråkig.

Sällskapets verksamhet

Utöver publikationer gör sällskapet exegetisk forskning känt också genom föredragstillfällen. Varje år i februari ordnar sällskapet en exegetisk dag i Vetenskapernas hus. Nästa år 7.2.2019 är exegetiska dagens rubrik ’Helig text?’. På förra årets exegetiska dag behandlades kön i den bibliska tidens värld. På basis av föredragen har en publikation utarbetats, som utkommer år 2019 i sällskapets publikationsserie.

Sällskapets 80-årsfest hölls 9.11.2018 i Helsingfors universitets teologiska fakultets utrymmen. Sällskapet ordnade en paneldiskussion och talarna bads välja antingen sin favoritbok eller en som de ogillar bland sällskapets publikationer. I panelen satt docent i latin och romersk litteratur Maijastina Kahlos, doktorand och sällskapets medlems- och försäljningssekreterare Marika Pulkkinen, professor i ekumenik Risto Saarinen, teologistuderande Jussi Seppälä, samt docent i Gamla testamentet, specialist i nätverks- och samhällsarbete Hanne von Weissenberg. Som panelens ordförande verkade sällskapets ordförande, professor i Gamla testamentet och närområden Jutta Jokiranta.

Mer information om sällskapets evenemang och publikationer finns på sällskapets webbsidor (på finska).

Jutta Jokiranta läser högt ur Teologinen Aikakauskirja.Ordförande Jutta Jokiranta ger en översikt av Finska exegetiska sällskapets historia på 80-årsfesten 9.11.2018. Fotograf: Kirsi Valkama.