Kuukauden jäsenseurana Sosiaalilääketieteen yhdistys ry

Uutiset   2.1.2018 10.31   Päivitetty 31.7.2020 9.01

Sosiaalilääketieteen yhdistys ry. juhlii tänä vuonna 50. toimintavuottaan. SLY:n toiminnan tavoitteena on edistää sosiaalilääketieteen ja sen lähialojen tutkimusta ja koulutusta. Vuonna 1968 perustettu yhdistys toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen tutkimuksen alalla tutkijoiden ja samalla myös tutkimuslaitosten yhdyssiteenä.

Sosiaalilääketieteilijä ei tylsää päivää näe, siitä pitävät tällä hetkellä huolta ainakin sote-uudistuksen valmistelun käänteet. Muuttuva sote-kenttä tarvitsee sosiaalilääketieteellistä ymmärrystä ja osaamista jatkossakin. Myös EU:n tietosuojauudistus, jonka soveltaminen alkaa ensi toukokuussa, vaatii uusia menettelytapoja sosiaalilääketieteelliseltä tutkimukselta, ja SLY seuraa tarkasti tietosuojalainsäädäntöön Suomessa tehtäviä muutoksia.

Seminaareja alan ammattilaisille ja opiskelijoille

Sosiaalilääketieteen yhdistys (SLY) järjestää päätapahtumanaan vuorovuosin Sosiaalilääketieteen päivät ja Terveydenhuoltotutkimuksen päivät. Nämä seminaaritapahtumat tarjoavat alan ammattilaisille ja opiskelijoille tilaisuuden tavata, esitellä tutkimusaiheitaan ja -tuloksiaan sekä luoda pohjaa yhteistyölle. Myös muuta seminaaritoimintaa järjestetään, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden tieteellisten seurojen kanssa.

SLA:n päätoimittaja Sari Räisänen onnittelee Seppo Aro-palkinnon saajaa Tanja Moilasta (oik.) Sosiaalilääketieteen päivillä marraskuussa 2016.SLA:n päätoimittaja Sari Räisänen onnittelee Seppo Aro-palkinnon saajaa Tanja Moilasta (oik.) Sosiaalilääketieteen päivillä marraskuussa 2016.

Yhdistyksen toimintamuodot

Sosiaalilääketieteen yhdistyksellä (SLY) on lähes 500 jäsentä ja se koostuu seitsemästä eri jaostosta: käyttäytymislääketieteen, lisääntymisterveyden, lääketutkimuksen, mielenterveyden, ruokatutkimuksen, terveydenhuoltotutkimuksen ja terveyssosiologian jaokset. Yhdistys myöntää vuosittain matka-apurahoja nuorille tutkijoille kansainvälisiin konferensseihin osallistumista varten ja aloitti vuonna 2017 jakamaan myös tunnustuspalkintoa korkeatasoisesta sosiaalilääketieteellisestä pro gradu -tutkielmasta.  

SLY toimii aktiivisesti sosiaalilääketieteen ja kansanterveysalan kansainvälisissä World Federation of Public Health Associations (WFPHA) ja European Public Health Association (EUPHA) -järjestöissä. Yhteistyössä pohjoismaisen sosiaalilääketieteen järjestön kanssa julkaistaan Scandinavian Journal of Public Health ‑lehteä. SLY:n toimintaan voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä.

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti - kotimainen vaikutuskanava

SLY:n tärkeä kotimainen vaikutuskanava on sen julkaisema Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (SLA). Vuodesta 1963 alkaen ilmestynyt SLA on vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jossa käsitellään terveyteen, sairauteen ja hyvinvointiin liittyviä aiheita yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Joukossa on teemanumeroita terveydenhuollon ja sosiaalilääketieteen kannalta keskeisistä aiheista. Yhdistys jakaa kahden vuoden välein Seppo Aro -palkinnon ansioituneelle SLA:ssa julkaistulle artikkelille. Lehden sisältö ja artikkeleiden tiivistelmät ovat välittömästi kaikkien luettavissa ja kaikki kokotekstit kuuden kuukauden julkaisuviiveen jälkeen.