Kuukauden jäsenseurana Pohjoismaiden maataloustutkijain yhdistys

Uutiset   8.10.2018 8.09   Päivitetty 23.7.2019 9.10

Pohjoismaiden maataloustutkijain yhdistys (Nordic Association of Agricultural Science (NJF)) on maatalousalan tutkijoita, opettajia ja neuvojia Pohjoismaissa ja Baltiassa yhdistävänä seura. NJF:n tarkoituksena on edistää maa- ja elintarviketalouteen liittyvää tutkimusta, sen tulosten hyödyntämistä sekä tutkijoiden, opettajien ja neuvojien pohjoismaista kanssakäymistä.

Kahdeksassa eri maassa toimiva yhdistys täyttää 2018 sata vuotta. Merkkivuoden kunniaksi NJF järjesti kesäkuussa Kaunaksessa Liettuassa juhlakongressin. NJF:n Suomen osasto puolestaan järjesti tammikuussa 2018 Helsingissä maataloustieteen päivien avaussession, joka oli samalla NJF Suomen osaston satavuotisjuhlaseminaari. Tämä toteutettiin yhteistyössä Suomen Maataloustieteellisen Seuran kanssa.

NJF:llä on Suomessa noin 200 jäsentä ja kaikissa maissa yhteensä vajaat tuhat jäsentä. Yhdistys koostuu maakohtaisista osastoista sekä tieteenalakohtaisista osastoista. Suomesta on edustus jokaisessa kuudesta tieteenalaosastosta, joissa varsinainen toiminta tapahtuu: kasvit, eläimet, ympäristö, talous, teknologia ja porot.

Kuva: Herbage Seed 28.6.2011 Suomi.

NJF:n toiminta on lähtökohtaisesti kansainvälistä, sillä yhdistyksen keskeisin toimintamuoto on järjestää pohjoismaisia seminaareja ja konferensseja. Pohjoismaisia seminaareja järjestetään vuosittain muutama kappale ja niiden aiheet ja osallistujamäärä vaihtelevat tapauskohtaisesti. Suomalaiset ovat olleet melko aktiivisia seminaarien järjestäjiä. Seminaareille on luonteenomaista, että ne keskittyvät tiettyyn aiheeseen. Sen sijaan muutaman vuoden välein järjestettävä kongressi kattaa kaikki NJF:n tieteenalat. NJF:n tapahtumiin osallistuminen on edullisempaa jäsenille kuin ei-jäsenille. Yhdistys myös jakaa matka-apurahoja NJF:n tapahtumiin osallistuville jäsenilleen.

NJF julkaisee seminaari- ja kongressiesityksistä tiivistelmiä ja lyhyitä kirjoituksia, jotka ovat saatavilla yhdistyksen Internet-sivuilla: www.njf.nu. Pohjoismaisella yhteisöllä on myös oma tieteellinen lehti, Acta Agriculturae Scandinavica, jota kustantaja julkaisee NJF:n puolesta https://www.tandfonline.com/toc/saga20/current ja https://www.tandfonline.com/toc/sagb20/current .

Yhdistyksen jäsenten tapaamiset keskittyvät seminaareihin ja kongressiin. Viime aikoina verkkotapahtumien järjestäminen on kuitenkin noussut esille, ja jatkossa yhdistys aikookin järjestää osan tapahtumista internetin välityksellä.

Lisätietoja: Pohjoismaiden maataloustutkijain yhdistys, Suomen osaston puheenjohtaja Jarkko Niemi, jarkko.niemi@luke.fi