Kommentoi Julkaisufoorumin muutosehdotuksia JUFO-tasoluokkiin

Uutiset   14.6.2018 11.50   Päivitetty 14.6.2018 11.52

Julkaisufoorumin asiantuntijapaneelit ovat tehneet alustavat muutosehdotukset nykyisiin julkaisukanavien luokituksiin tasoille 2 ja 3. Muutosehdotukset ovat tiedeyhteisön nähtävissä ja kommentoitavissa JUFO-portaalissa ja Julkaisufoorumin verkkosivuilla. Viimeistään 31.8.2018 tallennetut kommentit voidaan huomioida luokituksen viimeistelyssä. Paneelit viimeistelevät luokituksen syys-lokakuun aikana ja uusi luokitus on voimassa vuodet 2019-2022. Read this text in English here.

Kukin paneeli voi sijoittaa tasoluokkiin 2 ja 3 rajallisen määrän julkaisukanavia. Lehtien osalta tasojen 2 ja 3 kiintiöt määrittyvät julkaisuvolyymin eli vuosittain julkaistavien artikkelien lukumäärän perusteella, eivät lehtien lukumäärän perusteella. Ensisijaisia arviointikriteereitä ovat julkaisukanavan tieteellinen laatu, vaikuttavuus ja arvostus. Arviointityön tukena hyödynnetään tiedeyhteisöltä saatuja ehdotuksia, viittausindikaattoreita, Norjan ja Tanskan luokituksia sekä tietoa avoimesta saatavuudesta. Eri tieteen- ja tutkimusalojen edustukseen tasoluokissa 2 ja 3 kiinnitetään erityistä huomiota.

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus, jonka toimintaa koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). Julkaisukanavien arvioinnista vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia, joissa on yli 240 jäsentä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Tasoluokkia on neljä (0-3), joista 3 on korkein. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan neljän vuoden välein.

Kommentointiohje: Käyttäjät, joilla on tunnus JUFO-portaaliin

  • Kirjaudu portaaliin osoitteessa https://jfp.csc.fi yliopiston/tutkimuslaitoksen Haka-tunnuksilla tai erillisellä käyttäjätunnuksella osoitteessa http://jfp.csc.fi:8080/ (HUOM! Uusien tunnusten luomisessa on tällä hetkellä ongelmia)
  • Jos paneeli on ehdottanut muutosta kanavan tasoluokkaan, ehdotettu tasoluokka käy ilmi EHD-sarakkeesta (column SGT). Voit myös suodattaa esiin kaikki kanavat, joiden tasoluokkaan on esitetty muutosta: Valitse Lisärajaus (Additional filter) > Alustava ehdotus > Hae
  • Perusteltuja muutosehdotuksia luokituksiin voi tehdä valitsemalla hammasrattaasta vaihtoehdon Ehdota tasoluokkaa
  • Voit myös merkitä tutkimusalasi tärkeimpinä pitämäsi julkaisukanavat omalle TOP10-listallesi valitsemalla hammasrattaasta vaihtoehdon Merkitse TOP10-listalle.

Kommentointiohje: Käyttäjät, joilla ei ole tunnuksia JUFO-portaaliin

  • HUOM! Jos sinulla on yliopiston/tutkimuslaitoksen Haka-tunnus, ks. kohta Käyttäjät, joilla on tunnus JUFO-portaaliin.
  • Tarkastele alustavia muutosehdotuksia excel-tiedostossa
  • Perusteltuja muutosehdotuksia luokituksiin voi tehdä Julkaisufoorumin verkkosivuilla > Valitse vaihtoehto Tasomuutosehdotukset.


Lisätietoa:
Luokitteluperusteet ja tietoa tasoluokkien 2 ja 3 kiintiöistä
Jufo-käsikirja paneeleille
Julkaisufoorumin verkkosivut

Muutosehdotukset
Filealustava_ehdotus_11062018.xlsx