Jäsenseurat

Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä seura, joka on rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka on osoittanut edistävänsä tieteellistä tutkimusta. Jäseneksi voidaan hyväksyä, jos enemmistö jäsenyyskriteereistä täyttyy kokonaan tai osittain. Jos joku kriteereistä ei täyty, jäseneksi voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä. Voit selata tai etsiä tieteellisiä seuroja TSV:n jäsenseuraluettelosta.

Arviointikriteerit ovat seuraavat:

  • Säännöllistä toimintaa vähintään 5 vuotta: Hakijaseura on toiminut ennen jäsenseuraksi hakemistaan vähintään viisi vuotta, toiminta on ollut säännöllistä ja monipuolista. Toimintaan osallistuu aktiivisesti seuran jäsenistöä, ei vain johtoelimiin valittuja henkilöitä.

  • Tieteenalan tutkijakunnan edustavuus jäsenistössä ja johtoelimissä: Jäsenistössä tulee olla hyvä tieteenalan tutkijakunnan edustus. Seuran toiminta ei saa perustua yksittäisten tutkijoiden tai tieteenalan harrastajien omaan tieteelliseen tai harrastustoimintaan. Seuran johtoelimissä tulee olla enemmistö tieteenalan tutkijoita.

  • Tieteellinen toiminta: Seuran toiminta perustuu ajankohtaiseen ja relevanttiin tutkimustietoon, sen jakamiseen ja kehittämiseen. Hakijaseuralta edellytetään ensisijaisesti säännöllistä, pitkäjänteistä ja monipuolista tieteellistä toimintaa. Seura ja sen toiminta tunnetaan tieteenalan tutkijoiden ja muiden toimijoiden keskuudessa.

  • Muu, tieteellistä toimintaa tukeva toiminta: Hakijaseuralla voi olla myös muuta kuin tieteellistä toimintaa, esimerkiksi ammatinharjoittajien kouluttaminen, tutkijoiden, ammatinharjoittajien ja tieteenalan harrastajien yhteistyö sekä tieteenalan yleinen valistustyö.

  • Tieteenala puuttuu valtuuskunnasta: Hakijaseuran tieteenala ei ole edustettuna valtuuskunnassa. Jos tieteenala on jo riittävästi edustettuna valtuuskunnassa, hakemuksesta tulee ilmetä, millä tavoin hakijaseuran toiminta poikkeaa saman tieteenalan jäsenseuran /jäsenseurojen toiminnasta.

  • Jäsenistö: Jäsenistössä tulee olla henkilöjäseniä. Jos jäsenkriteerit muilta osin puoltavat vahvasti jäsenyyttä, valtuuskunnan jäseneksi voidaan valita myös hakija, jolla on vain yhteisöjäseniä. Pääsääntöisesti hakijaseurojen edellytetään toimivan valtakunnallisesti, mutta alueellisesti toimiva seura voidaan perustelluista syistä hyväksyä valtuuskunnan jäseneksi.

Jäseneksi hakeminen

Täytä ja tulosta alla oleva pdf-muotoinen hakulomake. Hakemukset on toimitettava ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen tsv(at)tsv.fi viimeistään 30.11. mennessä. Hakemuksen voi toimittaa tarvittaessa myös postitse osoitteeseen Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

PDF icon Jäsenhakemuslomake (pdf)

Jäsenseuraksi valitseminen tapahtuu valtuuskunnan hallituksen yksimielisestä esityksestä valtuuskunnan vuosikokouksessa maaliskuun aikana. Jäseneksi hyväksytylle seuralle toimitetaan jäsenyyteen liittyvät ohjeet valtuuskunnan toiminnasta ja jäsenseuroille tarjottavista palveluista. Myös kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.

TSV:n vuosittainen jäsenmaksu on 37 senttiä/seuraan kuuluva jäsen, kuitenkin vähintään 110 euroa ja enintään 1400 euroa.

Jäsenseuroille lähetettävä jäsenkirje

Jäsenseuroille lähetetään sähköpostilla 5−7 kertaa vuodessa jäsenkirje, jossa kerrotaan tulossa olevista tapahtumista, hallituksen päätöksistä ja muista seurojen toimintaan vaikuttavista asioista. Jäsenkirje lähetetään seuran ilmoittaman yhteyshenkilön sähköpostiin. Halutessaan seuran muut toimihenkilöt voivat tilata jäsenkirjeen itselleen täyttämällä jäsenkirjeen tilauslomakkeen. TSV:n toiminnasta saa tarvittaessa tarkempaa tietoa ottamalla yhteyttä valtuuskunnan henkilökuntaan. Yhteystiedot löydät TSV:n verkkosivulta.

Viimeksi lähetetyt jäsenkirjeet

Jäsenkirje 3/2024

Jäsenkirje 2/2024

Jäsenkirje 1/2024

Jäsenseurojen yhteystiedot ja niiden muutokset

Kaikki seurojen yhteystiedoissa tapahtuvat muutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen tsv(at)tsv.fi

Päivitetty 29.5.2024 10.35