Understödsinfo 27.8 – små ändringar i understöden för publikationsverksamhet och konferenser

Nyheter   3.7.2024 14.25

Tänker du söka understöd för vetenskaplig publikationsverksamhet eller konferenser? Det blir små ändringar i statsunderstöden som Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) vidareutdelar. Välkommen på ett för alla öppet understödsinfo den 27 augusti.

Med understöden som VSD vidareutdelar stöds finländsk högklassig vetenskaplig publicering, konferens- och vetenskapliga samfunds internationella verksamhet. Följande ansökningstider för vetenskaplig publikationsverksamhet är 1–30.9.2024 och för konferenser 1-31.10.2024. Besluten görs i februari 2025.

Det blir små ändringar och preciseringar i kriterierna och användningsändamålen för statsunderstöden för publikationsverksamhet och konferenser som VSD vidareutdelar. De uppdaterade ansökningsanvisningarna publiceras på VSD:s webbsida i augusti. Vi ordnar ett understödsinfo via Zoom på tisdagen 27.8 klockan 16.00–17.00, till vilket vi välkomnar alla som tänker på att söka understöd. På infot berättar vi om sökningen av understöd, efter vilket du kan fråga oss om understöden.

Länk till understödsinfot: https://tsv-fi.zoom.us/j/88591323073?pwd=zbUoyCJ5mv595IkoRUqIFCKL1YmmfY.1

Vi påminner om att ett villkor för publikationsunderstödet är kravet att tidskriftens parallellpubliceringspolicy registreras i Sherpa Romeo-tjänsten. Vi granskar under hösten om de tidskrifter som sökt om publikationsunderstöd finns i tjänsten. Ifall tidskriften har sökt understöd tidigare och inte ännu har registrerat eller skickat ansökan till tjänsten, kan det vara en orsak till att ansökan avslås. Det lönar sig att sköta registreringen så snabbt som möjligt.

VSD:s anvisningar till ifyllandet av ansökan till Sherpa Romeo finns på finska på VSD:s webbsida om den öppna publiceringens tjänster.

Mer information från och med 1.8.2024:
Publikationschef Sami Syrjämäki (sami.syrjamaki at tsv.fi)

Dekorativ bild på vita kuvert.

Bild: Lum3n / Pexels