Samfundets uppgifter

Suomen Betoniyhdistys

Concrete Association of Finland
Betongföreningen i Finland
Association Finlandaise du Béton
Finnischer Betonverein
Instiftelsesår
1925
Hemsida
http://www.betoniyhdistys.fi
Medlemsantal
665
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordiska Betongförbundet (NBF), Internationale Federation du Béton, International Association for Bridges and Structural Engineering (IABSE), Pohjoismaiden tieteknillinen liitto
Tidskrifter och serier
Betoni-lehti
Nordic Concrete Research
Normit ja tekniset ohjeet