Samfundets uppgifter

Suomen Arkeologinen Seura

Archaeological Society of Finland
Arkeologiska sällskapet i Finland
Finnische archäologische Gesellschaft
Instiftelsesår
1982
Hemsida
http://www.sarks.fi
Kontaktperson
Sihteeri Noora Hemminki, e-mail sarks.ry[at]gmail.com
Ordförande
FT Sanna Lipkin
Viceordförande
FT Maria Lahtinen-Kaislaniemi
Sekreterare eller verksamhetsledare
FM Noora Hemminki
Medlemsantal
231
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Tieteellisen ja muun alaan kohdistuvan keskustelun virittäminen sekä arkeologisen tutkimuksen tason kohottaminen ovat seuran toiminnan päämääriä, joihin on pyritty keskustelutilaisuuksien kuten Arkeologipäivien sekä seuran lehden, Muinaistutkijan kautta.
Tidskrifter och serier
Fennoscandia Archaeologica
Muinaistutkija