Samfundets uppgifter

Suomalais-Ugrilainen Seura

Finno-Ugrian Society
Finsk-Ugriska Sällskapet
Société Finno-Ougrienne
Finnisch-Ugrische Gesellschaft
Suoma-Ugralaš Searvi
Instiftelsesår
1883
Telefonnummer
050 534 5665
Telefax
(09) 6988 249
Hemsida
http://www.sgr.fi
Kontaktperson
Sihteeri Susanna Virtanen, e-mail sihteeri[at]sgr.fi
Ordförande
Prof. Riho Grünthal
Viceordförande
1. varaesimies prof. Sirkka Saarinen, 2. varaesimies prof. Ulla-Maija Forsberg
Sekreterare eller verksamhetsledare
FT Susanna Virtanen
Medlemsantal
1017
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Betydande samlingar i samfundets ägo
Suomalais-Ugrilaisen Seuran arkisto on deponoitu Kansallisarkistoon. Arkiston tutkimusosaan käyttöluvan myöntää Seura hakemuksesta. C. G. E. Mannerheimin Aasian-matkan aineisto on deponoitu Kansalliskirjastoon. Käyttöluvan myöntää Seura hakemuksesta. C. G. E. Mannerheimin valokuva-aineisto on deponoitu Museovirastoon. Käyttöluvan myöntää Seura hakemuksesta.
Internationellt samarbete
Seuran johtokunta on aktiivisesti mukana järjestämässä alan kongresseja ja seminaareja
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran pyrkimyksenä on edistää ns. uralilaisten ja altailaisten kielten, niitä puhuvien kansojen kulttuurin, historian ja muinaisuuden tutkimusta. Keskeinen toimintamuoto on julkaisutoiminta. Lisäksi tuetaan stipendein ja apurahoin seuran työaloihin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja keruuta. Castrenianumin toimitteita -sarja on lakannut ilmestymästä. Viimeiseksi jäi nro 64, joka ilmestyi v. 2005. UUSI SARJA: Uralica Helsingiensia Kotisivu: www.sgr.fi/uh/index.html
Tidskrifter och serier
Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten
Castrenianumin toimitteita
Finnisch-Ugrische Forschungen
Kansatieteellisiä julkaisuja
Lexica Societatis Fenno-Ugricae
Manuscripta Castreniana
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia
Uralica Helsingiensia