Samfundets uppgifter

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Finnish Literature Society
Finska Litteratursällskapet
Finnische Literaturgesellschaft
Société de Litterature Finnoise
Instiftelsesår
1831
Postadress
Tuomas M. S. Lehtonen, PL 259 (Hallituskatu 1), 00171 Helsinki
Telefonnummer
0201 131 231
Hemsida
http://www.finlit.fi
Kontaktperson
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, puh./tel. 0201 131 200, e-mail tuomas.lehtonen[at]finlit.fi
Ordförande
Prof. Tiina Onikki-Rantajääskö
Viceordförande
Prof. Pekka Hakamies
Sekreterare eller verksamhetsledare
Pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
Medlemsantal
2012
Medlemmar antages
Kutsusta & suosituksesta / genom kallelse & på rekommendation/by invitation & by recommendation
Betydande samlingar i samfundets ägo
Seura ylläpitää julkisina arkistoina toimivia Kansanrunousarkistoa ja Kirjallisuusarkistoa sekä kulttuurien tutkimukseen ja kirjallisuudentutkimukseen erikoistunutta tieteellistä kirjastoa.
Internationellt samarbete
SKS:n lähes 250 kirjeenvaihtajajäsentä ovat laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto ennen muuta kulttuurien tutkimuksen, kirjallisuuden tutkimuksen ja suomen kielen tutkimuksen alalla. Seura on mukana kansainvälisissä tutkimushankkeissa, tällä hetkellä erityisesti pohjoismaisissa ja balttilaisissa. Tutkimusyhteistyö varsinkin perinnearkistotoimen alalla on ollut ja on edelleen olennainen osa SKS:n kansainvälistä toimintaa. SKS:n osastona toimiva FILI - Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus vastaa Suomen kirjallisuuden viennistä maailmalle.
Övriga väsentliga uppgifter
SKS on Suomen perinteikkäin tiede- ja tietokirjallisuuden kustantaja. Seura julkaisee noin sata nimikettä vuosittain lähinnä kielen, kirjallisuuden, kulttuurien tutkimuksen ja historian alalta. SKS harjoittaa kustannustoimintaa yhteistyössä muiden tieteellisten seurojen kanssa (esim. Kalevalaseura, Suomen Antropologinen Seura, Suomen elokuva-arkisto, Suomen Historiallinen Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland). SKS:ssa on Kansanrunousarkisto, Kirjallisuusarkisto, kirjasto ja FILI - Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus. SKS:n keskeistoiminnot liittyvät kansanperinteen, kielen ja kirjallisuuden tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen. SKS jakaa myös apurahoja ja palkintoja. SKS:n tärkeimmät tiedotuskanavat ovat omat www-sivut (www.finlit.fi), Hiidenkivi- ja Books from Finland -lehdet.
Tidskrifter och serier
Bibliotheca Historica
Folklore
Historiallinen Arkisto
Historiallisia tutkimuksia
Kalevalaseuran vuosikirja
Kansanelämän kuvauksia
Käsikirjoja
Kirjokansi
Studia Biographica
Studia Fennica: ethnologica
Studia Fennica: folkloristica
Studia Fennica: historica
Studia Fennica: linguistica
Studia Fennica: litteraria
Studia Historica
Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia
Suomi
Tietolipas
Ylioppilasaineita