Samfundets uppgifter

Suomalainen Tiedeakatemia

Finnish Academy of Science and Letters
Finska Vetenskapsakademin
Academia Scientiarum Fennica
Finnische Akademie der Wissenschaften
Instiftelsesår
1908
Postadress
Pääsihteeri prof. Pekka Aula, Mariankatu 5 A, 2. kerros, 00170 Helsinki
Telefonnummer
050 4620 890
Hemsida
http://www.acadsci.fi
Kontaktperson
Hallintopäällikkö Leila Sarajärvi, puh./tel. 050 4620 890, e-mail leila.sarajarvi[at]acadsci.fi
Ordförande
Anna Mauranen
Viceordförande
Kimmo Kaski
Sekreterare eller verksamhetsledare
Pekka Aula
Medlemsantal
798
Medlemmar antages
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
Internationellt samarbete
Suomalaisella Tiedeakatemialla on suoria kansanvälisiä yhteyksiä. Yhteyksiä kansainvälisiin tiedejärjestöihin hoidetaan pääsääntöisesti tiedeakatemioiden yhteiselimen Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston (CoFA) kautta.
Övriga väsentliga uppgifter
Tieteen parhaaksi - yhteiskunnan hyväksi: Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Kansainvälinen julkaisu- ja vaihtotoiminta: sarjat Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Folklore Fellows Communications, Vuosikirja - Yearbook.
Tidskrifter och serier
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora
Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja
Vuosikirja - Year Book