Samfundets uppgifter

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Finnish Medical Society Duodecim
Finska Läkarföreningen Duodecim
Instiftelsesår
1881
Postadress
Matti Rautalahti, PL 713 (Kalevankatu 11 A), 00101 Helsinki
Telefonnummer
(09) 618 851
Telefax
(09) 6188 5200
Hemsida
http://www.duodecim.fi
Kontaktperson
Pääsihteeri Matti Rautalahti, puh./tel. (09) 6188 5203, e-mail matti.rautalahti[at]duodecim.fi
Ordförande
Anne Pitkäranta
Viceordförande
Minna Kaila
Sekreterare eller verksamhetsledare
Matti Rautalahti
Medlemsantal
19500
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Medlemskap i internationella organisationer
Guidelines International Network
Övriga väsentliga uppgifter
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla. Seura osallistuu aktiivisesti terveydenhoitojärjestelmän sisällölliseen kehittämiseen mm. laatimalla kansallisia Käypä hoito -suosituksia ja järjestämällä konsensuskokouksia. Duodecim toimii luotettavan lääketieteellisen tiedon lähteenä julkaisemalla lehtiä, sähköistä uutispalvelua ja verkkosivuja. Duodecim myöntää vuosittain maamme arvostetuimmat lääketieteelliset tunnustukset, Matti Äyräpään palkinnon ja Konrad ReijoWaaran palkinnon. Vuonna 1984 perustettu Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääketieteellisiä oppi-, käsi- ja kielikirjoja painettuina ja sähköisinä versioina, Lääkärin CD:tä suomeksi ja englanniksi sekä Terveysportti -Internet-palvelua. Duodecim-seura, Kustannus Oy Duodecim ja Viron lääkäriliitto omistavat yhdessä lääketieteellisen kustantamon, As Medicinan Tallinnassa. Vuonna 1993 perustettu Medicina julkaisee lääketieteellistä kirjallisuutta viron kielellä. Seura on julkaissut vuodesta 1989 lehteä Annals of Medicine. (8 / v, kokonaissivum. v. 2000 746, levikki 1000). Vuoden 2002 alusta lehti on osa Taylor & Francis A/S lehtiyhtiötä. Lehden toimitus jatkaa seuran tiloissa osittain entisellä kokoonpanolla.
Tidskrifter och serier
Annals of Medicine
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim