Samfundets uppgifter

Suomen Sotahistoriallinen Seura - Krigshistoriska Samfundet i Finland

Association for Military History in Finland
Krigshistoriska samfundet i Finland
Instiftelsesår
1944
Postadress
/Miro Palm, PL 65, 00101 Helsinki
Hemsida
http://www.sshs.fi
Kontaktperson
Sihteeri Miro Palm, e-mail sihteeri[at]sshs.fi
Ordförande
FT Mikko Karjalainen
Viceordförande
Dosentti Pasi Tuunainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
kapteeni Miro Palm
Medlemsantal
1151
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Internationellt samarbete
Yhteistyötä Viron Akateemisen Sotahistorian Seuran kanssa.
Tidskrifter och serier
Sotahistoriallinen aikakauskirja
Sotahistoriallisen seuran julkaisuja