Samfundets uppgifter

Sosiaalilääketieteen yhdistys

Society of Social Medicine in Finland
Socialmedicinska föreningen
Instiftelsesår
1968
Postadress
c/o Paula Jääskeläinen, PL 9 (Siltavuorenpenger 1A), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.socialmedicine.fi
Kontaktperson
Sanna Nykänen, e-mail sihteeri[at]socialmedicine.fi
Ordförande
Tomi Mäki-Opas
Viceordförande
Natalia Skogberg
Sekreterare eller verksamhetsledare
Laura Somersalo-Cavén
Medlemsantal
473
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordiska Socialmedicinska Förbundet, European Public Health Association, World Federation of Public Health Associations
Internationellt samarbete
Yhdistys julkaisee yhdessä pohjoismaisten yhdistysten kanssa Scandinavian Journal of Public Health -lehteä. Joka toinen vuosi järjestetään yhteispohjoismainen sosiaalilääketieteen kongressi.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys toimii sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen tutkimuksen alalla tutkijoiden ja samalla myös tutkimuslaitosten yhdyssiteenä. Toiminnan tarkoitus on erilaisin tilaisuuksin, aloittein ja lausunnoin edistää sosiaalilääketieteen ja sen lähialoinen tutkimusta ja koulutusta.
Tidskrifter och serier
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti