Samfundets uppgifter

Societas pro Fauna et Flora Fennica

Instiftelsesår
1821
Postadress
c/o Henry Pihlström, Biovetenskapliga institutionen, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet
Hemsida
http://www.societasfff.fi
Kontaktperson
Sekreterare Henry Pihlström, puh./tel. (09) 191 59824, e-mail henry.pihlstrom[at]helsinki.fi
Ordförande
Doc. Mikael von Numers
Sekreterare eller verksamhetsledare
FD Henry Pihlström
Medlemsantal
527
Medlemmar antages
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
Finlands zoologiska och botaniska publiceringsnämnd är medlem av European Association of Science Editors (EASE)
Internationellt samarbete
Utländska föredragshållare vid de årliga symposierna, ibland även på månadsmötena
Övriga väsentliga uppgifter
Serierna Acta Botanica Fennica, Acta Zoologica Fennica, Annales Botanici Fennici och Annales Zoologici Fennici utges gemensamt med Suomen Biologian Seura Vanamo, Finska Vetenskaps-Societeten och Suomalainen Tiedeakatemia.
Tidskrifter och serier
Acta Botanica Fennica
Acta Zoologica Fennica
Archivum
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica