Samfundets uppgifter

Societas Gerontologica Fennica

Finnish Gerontological Society
Finska Gerontologiska Föreningen
Instiftelsesår
1948
Hemsida
http://www.gernet.fi
Kontaktperson
Sihteeri Anu Jansson, e-mail anu.jansson[at]vtkl.fi
Ordförande
Jouko Laurila
Viceordförande
LT Mikko Björkman
Sekreterare eller verksamhetsledare
Anu Jansson
Medlemsantal
260
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Medlemskap i internationella organisationer
International Association of Gerontology (IAG), International Association of Gerontology, European Region, Nordisk Gerontologisk Föreningen (NGF), European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)
Internationellt samarbete
Seura on osallistunut pohjoismaiseen yhteistyöhön Nordisk Gerontologisk Föreningenissä ja ollut mukana järjestämässä alan kansainvälisiä kongresseja
Tidskrifter och serier