Samfundets uppgifter

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys

Historical Association of Northern Finland
Norra Finlands Historiska Förening
Instiftelsesår
1976
Postadress
HuTK / Historia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Hemsida
http://www.pshy.fi
Kontaktperson
Sihteeri Matti Mäntylä, e-mail matti.mantyla[at]oulu.fi
Ordförande
Prof. Kari Alenius
Viceordförande
Prof. Vesa-Pekka Herva
Sekreterare eller verksamhetsledare
Matti Mäntylä
Medlemsantal
130
Medlemmar antages
Hakemuksesta & suosituksesta / genom ansökan & på rekommendation / by application & by recommendation
Internationellt samarbete
Seura on osallistunut alansa kansainvälisten kongressien järjestämiseen.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pohjois-Suomessa tehtävää ja siihen kohdistuvaa historiatieteellistä, arkeologista ja kansatieteellistä tutkimusta. Julkaisutoiminnan lisäksi yhdistys järjestää seminaareja ja esitelmätilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Suomea.
Tidskrifter och serier
Documenta Septentrionalia
Faravid
Monumenta Cartographica Septentrionalia
Studia Archaeologia Septentrionalia
Studia Historica Septentrionalia