Samfundets uppgifter

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL), Suomen osasto

Nordiskt vägforum (NVF), finska avdelningen
Instiftelsesår
1935
Postadress
c/o Anne Ranta-aho, Liikennevirasto, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Hemsida
http://www.nvfnorden.org
Kontaktperson
Sihteeri Anne Ranta-aho, e-mail anne.ranta-aho[at]liikennevirasto.fi
Ordförande
Ylijohtaja Raimo Tapio
Viceordförande
Kimmo Fischer
Sekreterare eller verksamhetsledare
Anne Ranta-aho
Medlemsantal
170
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura on yhteistyösopimuksen kautta tiiviissä yhteistyössä Maailman Tieliiton PIARC:n kanssa. Myös Baltian Tieliiton kanssa on solmittu yhteistyösopimus. Liitto järjestää joka neljäs vuosi suuren kongressin, joka on pääsääntöisesti pohjoismaisille vieraille, mutta johon on kutsuttu osallistujia myös muista maista.
Övriga väsentliga uppgifter
Liitto julkaisee pohjoismaisella tasolla lukuisia raportteja joko numeroidussa raporttisarjassa tai numeroimattomassa seminaarijulkaisusarjassa. Raportti-sarjaa on julkaistu vuodesta 1964 lähtien. Liitto järjestää vuosittain lukuisia asiantuntijaseminaareja, osa niistä yhteistyössä Baltian tieliiton kanssa
Tidskrifter och serier