Samfundets uppgifter

Pohjoismaiden Maataloustutkijain Yhdistys, Suomen osasto

NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) Finland
Nordiska Jordbruksforskares Förening, Finska avdelningen
Instiftelsesår
1918
Postadress
c/o Asko Simojoki, Maataloustieteiden osasto, PL 56 (Viikinkaari 9), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.njf.nu
Kontaktperson
Pj. Asko Simojoki, e-mail asko.simojoki[at]helsinki.fi
Ordförande
Asko Simojoki
Viceordförande
Marjo Keskitalo
Sekreterare eller verksamhetsledare
Antti Lajunen
Medlemsantal
268
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys on osa kattoyhdistystä: Nordic Association of Agricultural Scientist
Tidskrifter och serier