Samfundets uppgifter

Oulun Historiaseura

Historical Society in Oulu
Societas Historica Ouluensis
Instiftelsesår
1933
Postadress
c/o Jukka Juntunen, Haravatie 1, 90530 Oulu
Hemsida
http://pro.tsv.fi/oulunhistoriaseura/
Kontaktperson
Puheenjohtaja Jukka Juntunen, e-mail jukka.juntunen[at]nic.fi
Ordförande
Jukka Juntunen
Viceordförande
Riikka Isoaho-Nousiainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Henna Kettunen
Medlemsantal
120
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Tidskrifter och serier
Scripta Historica
Studia Historica