Samfundets uppgifter

Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

Finnish Association for Legal and Social Science
Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen
Instiftelsesår
1970
Postadress
c/o Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.oyy-ry.fi
Kontaktperson
Sihteeri Nea Lepinkäinen, e-mail sihteeri[at]oyy-ry.fi
Ordförande
Anna Hurmerinta-Haanpää
Viceordförande
Markus Himanen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Nea Lepinkäinen
Medlemsantal
242
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys pyrkii edistämään oikeusnormien ja yhteiskunnallisten ilmiöiden keskinäisen vuorovaikutussuhteen (oikeussosiologian) tutkimusta ja sen tulosten hyväksikäyttöä opetuksessa ja päätöksenteossa. OYY toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelutilaisuuksia, luentoja ja seminaareja sekä julkaisee Oikeus-lehteä. Ns. "varjoväitöstilaisuuksien" järjestäminen on muodostunut jo perinteeksi.
Tidskrifter och serier
Oikeus