Samfundets uppgifter

Arkistoyhdistys - Arkivföreningen

Society of Finnish Archivists
Instiftelsesår
1947
Hemsida
http://www.arkistoyhdistys.fi
Medlemsantal
320
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Council on Archives (ICA)
Internationellt samarbete
Arkistoyhdistys tekee yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja Viron arkistolaitoksen kanssa. Yhdistys järjestää kansainvälisiä seminaareja ja myös tukee jäsenistönsä osallistumista muihin kansainvälisiin arkistoalan tilaisuuksiin.
Tidskrifter och serier
Arkistoyhdistyksen julkaisusarja Arkisto