Samfundets uppgifter

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering (FSMPME)
Förening för medicinsk fysik och teknik i Finland
Instiftelsesår
1968
Postadress
c/o Jani Keyriläinen, Tyks, T-sairaala, Sädehoitopoliklinikka, PL 52, 20521 TURKU
Hemsida
http://www.lfty.fi
Kontaktperson
Sihteeri Jani Keyriläinen, puh./tel. 050 523 4283, e-mail lfty.secretary[at]gmail.com
Ordförande
TkT Jari Viik
Viceordförande
Prof. Tapio Seppänen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jani Keyriläinen
Medlemsantal
149
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Federation for Medical and Biomedical Engineering (IFMBE), International Organization for Medical Physics (IOMP), European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES)
Internationellt samarbete
Pohjoismaisten ja Baltian maiden sisaryhdistyksen kanssa. Järjestämme yhteistyössä joka kolmas vuosi Nordic-Baltic Conference on Biomedical and Engineering and Medical Physics -kokouksia.
Övriga väsentliga uppgifter
LFT-päivä tammi-helmikuussa.
Tidskrifter och serier