Samfundets uppgifter

Luther-Agricola-Seura

Luther-Agricola Society
Luther-Agricola-sällskapet
Luther-Agricola-Gesellschaft
Instiftelsesår
1940
Telefonnummer
(09) 191 23238
Hemsida
http://blogs.helsinki.fi/luther-agricola-seura/
Kontaktperson
Sihteeri Isto Peltomäki, e-mail agricola-soc[at]helsinki.fi
Ordförande
Olli Hallamaa
Viceordförande
yliopistonlehtori Kaarlo Arffman
Sekreterare eller verksamhetsledare
Isto Peltomäki
Medlemsantal
78
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Tidskrifter och serier
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft B
Studia missiologica et oecumenica Fennica