Samfundets uppgifter

Liikuntatieteellinen Seura

Finnish Society of Sport Sciences
Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland
Instiftelsesår
1933
Telefonnummer
010 778 6600
Hemsida
http://www.lts.fi
Kontaktperson
Sihteeri Tuula Valli, puh./tel. 010 778 6601, 050 443 7261, e-mail tuula.valli[at]lts.fi
Ordförande
Riikka Juntunen
Viceordförande
Arto Hautala
Medlemsantal
1113
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Kansainvälinen liikuntatieteiden ja kasvatuksen neuvosto (ICSSPE), Kansainvälinen liikuntainformaatiojärjestö (IASI), Sport and Leisure -komitea, Kansainvälinen liikuntasosiologian komitea (ISSA), Liikuntakasvatuksen kansainvälinen liitto (FIEP), Kansainvälinen terveys-, liikuntakasvatus- ja virkistystoiminnan liitto (ICHPER), The International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES), Nordisk samarbeidskomite for idrettsbibliotek (NORSIB)
Internationellt samarbete
Kotimaan toiminnan ohella LTS on ollut perinteisesti suuntautunut kansainvälisten yhteyksien luomiseen ja ylläpitämiseen. Aiemmin, kun muita vastaavia kotimaisia toimijoita joko ei ollut tai ne toimivat kansainvälisesti vähäisellä tasolla, LTS:n rooli ulkomaisista lähteistä saatavan tiedon välittäjänä oli keskeisellä sijalla. Vaikka toimijoiden määrä on kasvanut, on LTS:n rooli yhä ajankohtainen ulkomaisten yhteyksien kansallisena koordinaattorina ja Suomen näkemysten välittäjänä ulkomaisten toimijoiden suuntaan. LTS on erityisen aktiivinen kolmen yhdistyksen toiminnassa. ICSSPE on globaali toimija, ENSEE toimii EU-maiden puitteissa ja SFMSS on yhdistys, jossa LTS on yksi sen perustajista ja toimintaa ylläpitävistä tahoista. Muiden kansainvälisten tieteellisten yhdistysten kautta LTS saa liikuntatieteiden substanssia kehittävää informaatiota, osaamista ja yhteistyösuhteita. LTS luo ja pitää yhteyksiä myös vastaaviin kansainvälisiin sisaryhdistyksiin.
Tidskrifter och serier
Liikunta & Tiede
Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi
Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä