Samfundets uppgifter

Lapin tutkimusseura

Research Society of Lapland
Instiftelsesår
1959
Hemsida
http://www.lapintutkimusseura.fi
Medlemsantal
180
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Övriga väsentliga uppgifter
Lapin tutkimusseuran tarkoituksena on edistää Lapin alueeseen kohdistuvaa ja Lapissa tehtävää tutkimusta sekä toimia tutkimuksen ja käytännön elinkeinoelämän yhdyssiteenä
Tidskrifter och serier
Acta Lapponica Fenniae
Lapin tutkimusseuran vuosikirja