Samfundets uppgifter

Focus Localis ry

Instiftelsesår
1971
Postadress
c/o sihteeri Eveliina Högerman, Johtamisen ja talouden tiedekunta, , 33014 Tampereen yliopisto
Hemsida
http://www.kunnallistiede.fi
Kontaktperson
Sihteeri Eveliina Högerman, e-mail sihteeri[at]focuslocalis.fi
Ordförande
Jenni Airaksinen
Viceordförande
Marianne Pekola-Sjöblom
Sekreterare eller verksamhetsledare
Eveliina Högerman
Medlemsantal
261
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Pääosa yhdistyksen kansainvälisestä yhteistyöstä toteutuu sen yhteydenpidon kautta, jota hallituksen jäsenet pitävät yllä sekä henkilökohtaisesti että eri viestintävälineitä hyödyntämällä. Vuosittain järjestettäville Kunnallistieteen Päiville on monina vuosina kutsuttu luennoitsijoiksi myös ulkomaisia asiantuntijavieraita.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kunnallistieteen ja käytännön kunnalliselämän välistä yhteistoimintaa. KTY järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, julkaisee Kunnallistieteellistä aikakauskirjaa, pyrkii edistämään kuntaa koskevaa tutkimustoimintaa ja harjoittaa tietojen välitystä kunnallistieteen ja muiden tieteiden välillä.
Tidskrifter och serier
Kunnallistieteellinen aikakauskirja