Samfundets uppgifter

Kotikielen Seura

Society for the Study of Finnish
Sällskapet för forskning i finska språket
Société pour l'étude de la langue finnoise
Gesellschaft für die Erforschung der finnischen Sprache
Instiftelsesår
1876
Hemsida
http://www.kotikielenseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Ida Henritius, e-mail seura[at]kotikielenseura.fi
Ordförande
Fil. tri Mari Siiroinen
Viceordförande
Prof. Anne Mäntynen, Prof. Jaakko Leino
Sekreterare eller verksamhetsledare
FM Ida Henritius
Medlemsantal
523
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Perinteisten kuukausikokousten lisäksi seura järjestää myös jonkin aiheen ympärille keskittyviä laajempia symposiumeja.
Tidskrifter och serier
Virittäjä