Samfundets uppgifter

Klassillis-filologinen yhdistys - Klassisk-filologiska föreningen

Classical Association of Finland
Societas Philologica Classica
Instiftelsesår
1882
Postadress
c/o Antti Ijäs, Kielten osasto (klassillinen filologia), PL 24 (Unioninkatu 40), 00014 Helsingin yliopisto
Telefax
(09) 191 22161
Hemsida
https://klassillisfilologinenyhdistys.wordpress.com
Kontaktperson
Sihteeri Antti Ijäs, e-mail antti.ijas[at]helsinki.fi
Ordförande
Dos. Anneli Luhtala
Viceordförande
Dos. Antero Tammisto
Sekreterare eller verksamhetsledare
Antti Ijäs
Medlemsantal
68
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Fédération Internationale des Associations d'Études Classiques (FIEC)
Tidskrifter och serier
Arctos - Acta Philologica Fennica