Samfundets uppgifter

Kemiallisteknillinen Yhdistys - Kemisktekniska Föreningen

Finnish Society of Chemical Engineers
Instiftelsesår
1970
Postadress
Kemiallisteknillinen Yhdistys, Urho Kekkosenkatu 8 c 31, 00100 Helsinki
Hemsida
http://www.kty.fi/
Kontaktperson
Puheenjohtaja Tiina Piira, e-mail tiina.piira[at]gmail.com
Ordförande
Tiina Piira
Medlemsantal
500
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Yhdistys on Suomen Kemian Seuran kautta jäsen kemian tekniikan alan kansainvälisissä järjestöissä
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää heidän työnsä arvostusta ja yhteisiä pyrkimyksiään, tukea heidän ammatillista kehitystään ja vaikuttaa kemian tekniikan ja teollisuuden edistymiseen. Yhdistys järjestää vuorovuosin joko Prosessikehityspäivä-tapahtuman tai Chemical Engineering -seminaarin. Vuodesta 1995 lähtien yhdistys on joka toinen vuosi jakanut Kemiantekniikan palkinto - Kemisktekniska priset -tunnustuksen ansiokkaasta lisensiaatti- tai väitöskirjatyöstä kemian tekniikan alalta.
Tidskrifter och serier