Samfundets uppgifter

Kauppatieteellinen yhdistys ry

Finnish Association for Business Administration
Föreningen för företagsekonomisk forskning
Instiftelsesår
1931
Telefonnummer
040 352 1384
Hemsida
https://kauppatieteellinenyhdistys.fi/
Kontaktperson
Puheenjohtaja Tuula Mittilä, e-mail tmittila[at]gmail.fom
Ordförande
KTT Tuula Mittilä
Viceordförande
Matti Aistrich
Sekreterare eller verksamhetsledare
toiminnanjohtaja Lasse Mirtonen
Medlemsantal
400
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys edistää kauppatieteitten tutkimusta ja ylläpitää harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin. Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä toimittamalla julkaisuja.
Tidskrifter och serier