Samfundets uppgifter

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura KATSE ry

Finnish International Studies Association FISA
Föreningen för internationella studier
Instiftelsesår
1993
Hemsida
http://www.fisa.fi
Medlemsantal
150
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Tidskrifter och serier