Samfundets uppgifter

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry

Finnish Chiropterological Society
Chiropterologiska föreningen i Finland rf
Instiftelsesår
2002
Postadress
c/o Eeva-Maria Tidenberg, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.lepakko.fi
Kontaktperson
Eeva-Maria Tidenberg, e-mail puheenjohtaja[at]lepakko.fi
Ordförande
Eeva-Maria Tidenberg
Viceordförande
Petri Asikainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Helena Haakana
Medlemsantal
172
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Jäsenenä eurooppalaisessa BatLife Europe- yhdistyksessä.
Internationellt samarbete
Vuosittaiset lepakkotutkimusleirit kansainvälisten kumppanien kanssa, mahdollisuus osallistua EUROBATS-kokouksiin tarkkailijana.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tavoitteena on edistää lepakoiden tutkimusta, suojelua ja harrastusta maassamme. Yhdistys järjestää tapahtumia ja seminaareja sekä antaa lausuntoja lepakoiden suojeluun liittyen. Yhdistys on julkaissut Lepakot-lehteä vuodesta 2019 alkaen.
Tidskrifter och serier