Samfundets uppgifter

Kulttuuriympäristötutkimuksen seura

Society for Cultural Environment Studies
Samfundet för kulturmiljöforskning rf
Instiftelsesår
2014
Postadress
, ,
Hemsida
https://kulttuuriymparistotutkimuksenseura.wordpress.com/
Kontaktperson
Helena Lonkila, e-mail helena.lonkila[at]jyu.fi
Ordförande
FT Helena Lonkila
Viceordförande
FM, väitöskirjatutkija Hannele Kuitunen
Sekreterare eller verksamhetsledare
FM Katrina Virtanen
Medlemsantal
60
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura vie jäsenistönsä välityksellä tietoisuutta maisemasta ja kulttuuriympäristöstä maailmalle tieteellisten esitelmien, jäsenyyksien ja vierailujen kautta.
Tidskrifter och serier