Samfundets uppgifter

Jyväskylän Historiallinen Yhdistys

Instiftelsesår
1962
Hemsida
http://jyvaskylanhistoriallinenyhdistys.blogspot.com/
Medlemsantal
70
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen historian professorin Mauno Jokipiin aloitteesta vuonna 1962 perustettu Jyväskylän Historiallinen Yhdistys määritteli tehtäväkseen edistää historian ja sen lähitieteiden harrastusta Jyväskylässä ja Keski-Suomessa sekä tukea historiantutkimusta tekeviä ihmisiä ja laitoksia.
Tidskrifter och serier
Jyväskylän historiallinen arkisto