Samfundets uppgifter

Jyväskylän Historiallinen Yhdistys

Instiftelsesår
1962
Postadress
c/o Petteri Impola, Historian ja etnologian laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Hemsida
http://jyvaskylanhistoriallinenyhdistys.blogspot.com/
Kontaktperson
Petteri Impola, puh./tel. 040 544 68 77, e-mail petteri.s.impola[at]jyu.fi
Ordförande
Petteri Impola
Viceordförande
Katja Pyötsiä
Sekreterare eller verksamhetsledare
Anna Kantanen
Medlemsantal
70
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen historian professorin Mauno Jokipiin aloitteesta vuonna 1962 perustettu Jyväskylän Historiallinen Yhdistys määritteli tehtäväkseen edistää historian ja sen lähitieteiden harrastusta Jyväskylässä ja Keski-Suomessa sekä tukea historiantutkimusta tekeviä ihmisiä ja laitoksia.
Tidskrifter och serier
Jyväskylän historiallinen arkisto