Samfundets uppgifter

Suomen Kansainvälisoikeudellinen Seura

Finnish Society of International Law
Instiftelsesår
1983
Postadress
Suomen Kansainvälisoikeudellinen Seura, PL 208, 00171 Helsinki
Hemsida
http://www.iusgentium.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Kristian Wohlström, e-mail kristian.wohlstrom[at]helsinki.fi
Ordförande
Kristian Wohlström
Viceordförande
Annika Naskila. Susanna Mehtonen
Medlemsantal
212
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää kansainvälisen oikeuden ja sen lähitiedeiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua sekä tukea kansainvälisiä kysymyksiä koskevan tietoisuuden ja kansalaisaktiivisuuden leviämistä. Yhdistys harrastaa julkaisutoimintaa sekä järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.
Tidskrifter och serier
Acta Societatis Fennicae Iuris Gentium B
Acta Societatis Fennicae Iuris Gentium C
The Finnish Yearbook of International Law