Samfundets uppgifter

Suomen Kansainvälisoikeudellinen Seura

Finnish Society of International Law
Instiftelsesår
1983
Hemsida
http://www.iusgentium.fi
Medlemsantal
212
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää kansainvälisen oikeuden ja sen lähitiedeiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua sekä tukea kansainvälisiä kysymyksiä koskevan tietoisuuden ja kansalaisaktiivisuuden leviämistä. Yhdistys harrastaa julkaisutoimintaa sekä järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.
Tidskrifter och serier
Acta Societatis Fennicae Iuris Gentium B
Acta Societatis Fennicae Iuris Gentium C
The Finnish Yearbook of International Law