Samfundets uppgifter

Suomen Varhaiskasvatus ry

Early Childhood Education Association Finland
Instiftelsesår
2003
Hemsida
https://www.eceaf.org/
Medlemsantal
207
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
JECER, Childhood Education International, ILRFec
Tidskrifter och serier