Samfundets uppgifter

Suomen Varhaiskasvatus ry

Early Childhood Education Association Finland
Instiftelsesår
2003
Telefonnummer
050 501 9802
Hemsida
https://www.eceaf.org/
Kontaktperson
Kati Mäkitalo, puh./tel. 050 501 9802 , e-mail katihmakitalo[at]gmail.com
Ordförande
Eeva Hujala
Viceordförande
Tuulikki Ukkonen-Mikkola
Sekreterare eller verksamhetsledare
Riikka Mäkinen
Medlemsantal
158
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
JECER, Childhood Education International, ILRFec
Tidskrifter och serier