Samfundets uppgifter

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry

Finnish Society for Science Fiction and Fantasy Research
Instiftelsesår
2013
Hemsida
http://finfar.org/
Medlemsantal
21
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seuran julkaiseman Fafnir-lehden toimitusneuvosto koostuu alan kansainvälisistä asiantuntijoista.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura julkaisee vertaisarvioitua, kansainvälisesti luettua Fafnir - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research -lehteä, jonka artikkelit ovat verkossa vapaasti luettavissa.
Tidskrifter och serier