Samfundets uppgifter

Poliittisen talouden tutkimuksen seura

Finnish Society for Political Economy Research
Sällskapet för studier i politisk ekonomi
Instiftelsesår
2013
Postadress
c/o Timo Harjuniemi, Arhotie 19 B 34, 00900 HELSINKI
Hemsida
https://www.poliittinentalous.fi/
Kontaktperson
Timo Harjuniemi, puh./tel. 050 5205854, e-mail timo.harjuniemi[at]helsinki.fi
Ordförande
Timo Harjuniemi
Viceordförande
Anna Elomäki
Sekreterare eller verksamhetsledare
Pia Ljungman
Medlemsantal
52
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Tidskrifter och serier