Samfundets uppgifter

Suomen Unitutkimusseura ry

Finnish Sleep Research Society
Finska Sömnforskningssällksapet rf
Instiftelsesår
1988
Hemsida
https://www.sus.fi
Kontaktperson
Tomi Sarkanen, e-mail tsarkane[at]gmail.com
Ordförande
Tomi Sarkanen
Viceordförande
Adel Bachour
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tuula Tanskanen
Medlemsantal
202
Medlemmar antages
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
World Sleep Federation; Association of the National Sleep Societies/ European Sleep Research Society; Nordic Sleep Research Society
Internationellt samarbete
Pohjoismainen unikongressi järjestetään Helsingissä 5/2021. Pohjoismainen unitutkimuskongressi järjestetään joka 12. vuosi Suomessa ja seuraavan kerran 5/2021 Helsingissä. SUS ollut aikoinaan järjestämässä 12. Euroopan unitutkimuskongressia Helsingissä 1992 ja maailman uniapneakongressia Helsingissä 2003. SUS:n jäseniä on hallituksen jäseninä kansainvälisissä uniyhdistyksissä.
Övriga väsentliga uppgifter
SUS on Unettomuuden Käypä hoito- työryhmän isäntäjärjestö ja Uniapnean Käypä hoito- työryhmän isäntäjärjestö; SUS on myös osana unilääketieteen erityispätevyysohjelman toteutusta (Suomen Lääkäriliitto), unihoitajapätevyyskoulutusta sekä unitutkimuslaboratorioiden akreditointiohjelmaa.
Tidskrifter och serier