Samfundets uppgifter

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura ry

Society for Cultural Policy Research in Finland
Sällskapet för kulturpolitisk forskring rf
Instiftelsesår
2012
Postadress
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Hemsida
http://www.kulttuuripolitiikantutkimus.fi
Kontaktperson
Miia Huttunen
Ordförande
Miia Huttunen
Viceordförande
Sakarias Sokka
Sekreterare eller verksamhetsledare
Vappu Renko
Medlemsantal
101
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Seuran hallitus ja jäsenistö toimivat aktiivisesti tieteenalan kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.
Internationellt samarbete
Seura järjesti Pohjoismaiset kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 2017 yhteistyössä alan pohjoismaisten toimijoiden kanssa. Seuran järjestämillä Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä on vieraillut keynoteja ja muita osallistujia ulkomaisista yliopistoista. Päivillä on pidetty myös englanninkielisiä työryhmiä.
Tidskrifter och serier