Samfundets uppgifter

Iberialais-amerikkalainen säätiö sr

Iberoamerikanska stiftelsen rf
Fundación Iberoamericana de Finlandia
Instiftelsesår
1992
Hemsida
http://www.madrid.fi
Kontaktperson
Pääsihteeri Kaisa Mahlamäki, e-mail kaisa.mahlamaki[at]madrid.fi
Ordförande
Juha Korppi-Tommola
Sekreterare eller verksamhetsledare
Pääsihteeri Kaisa Mahlamäki
Medlemsantal
1
Tidskrifter och serier