Samfundets uppgifter

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning

The Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning
Donner-instituutti
Instiftelsesår
1959
Telefonnummer
+358 20 786 1451, mobile +358 50 517 5917
Hemsida
http://www.donnerinstitute.fi
Kontaktperson
Ruth Illman, puh./tel. +358 20 786 1462, +358 50 517 5917, e-mail ruth.illman[at]abo.fi
Ordförande
Tage Kurtén
Viceordförande
Mattias Gardell
Sekreterare eller verksamhetsledare
Ruth Illman
Medlemsantal
1
Medlemskap i internationella organisationer
Delaktig i databasen ATLA (American Theological Library Association), medlem av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland samt Finlands vetenskapliga biblioteksförbund.
Internationellt samarbete
DI anordnar årligen internationella symposier och seminarier och samarbetar med ett brett antal internationella forskargrupper in anslutning till sina publikationer, framför allt inom ramen för SUS (Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland), EASR (European Association for the Study of Religion) och IAHR (International Association for the History of Religions).
Övriga väsentliga uppgifter
Donnerska institutet har Nordens största religionsvetenskapliga bibliotek. Institutet deltar årligen i organiserandet av konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora (sedan 2011) tillsammans med bl.a. Turun Yliopisto och Åbo musikfestspel (www.aboagora.fi), informationssökning för studerande (humaniora och teologi) och doktorander, handhar internationell fjärrlåneverksamhet, bedriver egen forskning (föreståndaren).
Tidskrifter och serier
Approaching religion
Scripta instituti donneriani aboensis