Samfundets uppgifter

Suomen patristinen seura ry

Finnish Patristic Society
Patristiska samfundet i Finland rf
Societas Patristica Fennica (latinaksi)
Instiftelsesår
2011
Postadress
c/o Teologinen tiedekunta, Vuorikatu 3, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.suomenpatristinenseura.fi/
Kontaktperson
Harri Huovinen, puh./tel. 044 744 7041, e-mail sihteeri[at]suomenpatristinenseura.fi
Ordförande
Anni Maria Laato
Viceordförande
Serafim Seppälä
Sekreterare eller verksamhetsledare
Harri Huovinen
Medlemsantal
65
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Ecumenical Patristic Society yhteistyökumppani
Övriga väsentliga uppgifter
julkaisusarja Studia Patristica Fennica
Tidskrifter och serier
Studia Patristica Fennica