Samfundets uppgifter

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys, KUTKE ry

Society for Rehabilitation Research and Development
Förening för forskning och utvecklandet av rehabilitering
Instiftelsesår
2003
Telefonnummer
040 717 3700
Hemsida
http://www.kutke.fi
Kontaktperson
Sirkku Lindstam , puh./tel. 040 717 3700 , e-mail sirkku.lindstam[at]gmail.com
Ordförande
Susanna Melkas
Viceordförande
Sinikka Hiekkala
Sekreterare eller verksamhetsledare
Leena Penttinen
Medlemsantal
38
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Yhdistys on jäsenenä RI:ssä (Rehabilitation International) RIFI:n (Rehabilitation International Finnish Committee) kautta.
Internationellt samarbete
Yhdistyksen kansainvälinen yhteistyö tapahtuu suurelta osiltaan RI:n ja EFRR:n (European Forum for Research in Rehabilitation) kautta. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisia näissä järjestöissä. Toukokuussa 2015 pidetty KUTKE ry:n järjestämä kv. kuntoutusalan kongressi (EFRR 2015) oli osanottajamäärältään ja tieteelliseltä tasoltaan erittäin onnistunut tapahtuma. KUTKE ry on järjestänyt EFRR -kongressin kaksi kertaa. Helsinki on EFRR:n kotikaupunki.
Tidskrifter och serier